Brief van Pastoor De Craene 13-2-2019

EEN MATELOZE LIEFDE

Voor Jezus bestond er geen liefde op maat. Zijn liefde voor mensen was niet afgewogen maar totaal. De gulden regel die wij in alle godsdiensten vinden en die ook verwoord is in één van de brieven van de apostel Paulus is: ‘Behandel de mensen zoals je verlangt dat zij jou behandelen’.  Indien alle aardbewoners deze regel als leidraad van hun levenswandel zouden nemen, dan was het hier zalig om leven. Jammer genoeg zijn wij er nog helemaal niet, integendeel! We zouden al een hele weg hebben afgelegd als wij de joodse regel zouden volgen:  ‘oog om oog, tand om tand’.  Daarmee wordt bedoeld, als iemand je kwaad heeft aangedaan mag je dit niet beantwoorden met nog een groter kwaad. Zo bouw je mee aan een spiraal van kwaad. Als we door iemand gekwetst worden hebben wij de spontane neiging om dat ‘terug te betalen’. Dat is niet dé houding van wie Jezus wil volgen! Als iemand je iets heeft misdaan moet je volgens Jezus bereid zijn om te vergeven.  Niet zeven maal maar zeventig maal zeven maal… dus altijd! Ons antwoord op het kwaad moet de liefde zijn! Niet dat wij het kwade moeten goed praten of er blind voor zijn, maar wel het beantwoorden met barmhartigheid. In gans de bijbel vinden wij de rode draad van Gods liefde en zorg voor zijn volk, ook in pijnlijke momenten. Dus als Godgelovigen moeten wij eveneens alle mensen liefhebben.  Hoe moeilijk dit ook moge zijn. De maat van onze liefde mag niet bepaald worden door de liefde die wij van medemensen ontvangen. ‘Wees barmhartig zoals uw hemelse vader barmhartig is’ zegt Jezus. Wij worden uitgenodigd om ons te spiegelen aan Gods goedheid. We mogen niet krenterig zijn als het er op aankomt om elkaar graag te zien en het goede voor elkaar te willen. Dan wordt de samenleving wonderbaar.

Jammer genoeg brengen de nieuwsberichten ons iedere dag een grote portie aan hardheid en geweld, naijver en wraak, pijn en verdriet. Berichten die mensen tegen elkaar opzetten en wederzijdse haat stimuleren.  Precies in die wereld met zoveel geweld en conflicten, klinken de woorden van Jezus radicaal.  Zelfs de mensen die je kwaad aandoen, ja zelfs je vijanden, moet je beminnen met heel je hart.  Paus Franciscus heeft vorige week, door zijn bezoek aan het Arabisch Schiereiland, ons nog een prachtig voorbeeld gegeven van hoe wij allen die weg van verzoening en liefde kunnen gaan. Wij moeten daarbij onze ogen niet sluiten voor het kwade in deze wereld, maar moeten  beseffen dat alleen de weg van verzoening en liefde tot hoop en vrede leidt. Daarom komen wij als christenen iedere week samen om kracht op te doen bij de Bron van Liefde: God zelf. Zijn goede Geest schenkt ons de kracht om die goddelijke droom tot werkelijkheid te maken in ons midden. Moge Gods liefdeskracht ons elke dag bezielen.

Pastoor Paul