Blijf verbonden, herabonnering Kerk & Leven

Vergeet uw abonnement niet te hernieuwen

Hoe belangrijk is verbondenheid in ons leven? Hoe erg speelt de coronapandemie in op onze gemeenschap? Hoe blijven we op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze kerkplekken? We herontdekken ongetwijfeld het belang van de band die we met elkaar hebben. We beseffen, dat het lokale leven o zo belangrijk is. Via Kerk & leven werken we met z’n allen week na week aan meer verbondenheid. Binnenkort komt de vraag om uw abonnement op ons ‘parochieblad’ te hernieuwen. Ook ontvangen we nieuwe abonnees met open armen. Wie nieuw intekent, kan nog voor dit jaar een aantal gratis nummers ontvangen. De prijs voor 2021 bedraagt 40 euro voor 48 nummers. Het is en blijft goedkoop.

Verbondenheid met God en met elkaar

In Kerk & leven is er meer dan enkel 4 lokale pagina’s. Ook de vele andere bladzijden brengen leuk, interessant en leesbaar nieuws. Ze brengen verbondenheid en veiligheid, geïnformeerdheid en zingeving, een band tussen mens en God. Verder ontstaat net zo goed een band tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie. “Daarom brengen we wekelijks – zowel lokaal als diocesaan en nationaal – verhalen over samenwerking, solidariteit en naastenliefde”, zegt hoofdredacteur Luc Vanmaercke. “Verbondenheid is een vast ingrediënt in ons blad, dat weet u. We reiken onze lezers instrumenten en ideeën aan om verbonden met elkaar door het leven te gaan. “Blijf verbonden” is dus niet toevallig onze jaarleuze. Het is een warme oproep aan iedereen om – vooral nu onze vrijheid beperkt is – elkaar niet los te laten.”

Wekelijks bezoek van vrienden

Kerk &  leven valt wekelijks bij vele duizenden mensen in de bus. Zo blijven zij zich verbonden voelen met hun kerkgemeenschap en met het lokale weefsel. Door het ‘parochieblad’ komen als het ware vrienden, buren en andere parochianen bij alle lezers op bezoek. Binnen AMOS hebben we ongeveer 1500 lezers. Dat betekent dat 1 op 6 inwoners van Appels, Mespelare, Oudegem en Schoonaarde Kerk & leven leest. Volgens lezersonderzoek neemt iedere lezer minstens 2 keer per week het parochieblad in de hand. Zoals ieder blad of iedere krant zouden we ook in 2021 minstens evenveel lezers en abonnees willen hebben. Via Kerk & leven willen we de verbondenheid in onze parochie Dendermonde en in onze kerkplekken verhogen en versterken. “Elke week willen bij hen op bezoek gaan, om hen te vertellen over de vele mooie dingen die mensen ongedwongen voor elkaar doen”, gaat Luc Vanmaercke verder. “Samen maken we werk van meer verbondenheid.”

Steunabonnementen

We willen naast de gewone abonnementen ook ‘steunabonnementen’ onder de aandacht brengen. Wie dat wenst kan bovenop de 40 euro ook naar eigen goeddunken en vermogen een bijkomende steun storten. U kan aan uw lokale contactpersoon daarover bijkomende informatie vragen.

Het parochieblad biedt ruimte aan alle lokale verenigingen om hun activiteiten bekend te maken of een verslag ervan te publiceren. Hoe meer verenigingen ervan gebruik maken, des te leuker het lezen wordt. Stuur zeker en vast ook foto’s door, zodat onze lezers mee getrokken worden in uw werking en misschien wel interesse krijgen om een actief lid te worden. Men zegge het voort.

Het abonnementsgeld kan betaald worden door overschrijving. Bij de medeling van uw overschrijving vermeld u “abonnement K&L 2021”. De rekeningen vindt u hierna per editie.

Dendermonde centrum
Parochie O.L. Vrouw Begijnhof 36  Dendermonde
BE22 4428 5866 5147
contactpersoon: Lieve Beck

Sint Gillis Buiten , Boonwijk, Lutterzeel en Keur
Parochiekas St. Egidius, F. Van Schoorstraat 12, 9200 Dendermonde
BE28 4467 5985 6920
Verantwoordelijke voor de abonnementen: Lucille Govaert, Sleutelbloemlaan 11, tel. 052 21 25 76

Baasrode, Briel
Kerk & Leven
Sint-Ursmarusstraat 113 A
9200 Baasrode
BE13 7370 0714 8539

Verantwoordelijke voor de abonnementen:
Agnes De Mulder  052/21 59 56 - agnes.de.mulder@skynet.be

De abonnees van Vlassenbroek zullen de eerstvolgende dagen of weken een bezoek ontvangen van de ophalers van de abonnementen.  Zij mogen natuurlijk ook altijd overschrijven op de rekening van Baasrode,Briel.

Grembergen
Parochieblad
Dokter Haekstraat 35
9200 Grembergen
BE24 0882 1635 3138

Verantwoordelijke abonnementen: Luc Dilewyns 0470/61 96 94

AMOS ( Appels, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde)
Amos
BE31 73300 333 9355
Verantwoordelijke abonnementen parochieblad:
Appels: Lea Verwaeren
Mespelare en Oudegem: Raf Meganck
Schoonaarde: Francine Roels