Biechtvieringen

Biechtvieringen

Het is een aloude en zeer mooie traditie om rond Pasen ons leven even te overdenken: wat goed is verlopen en wat beter kan.

In de dienst van boete en bekering krijgen we de kans onze fouten te overdenken, ze uit te spreken en om vergeving te vragen.

Woensdag 10 april om 19.30 u. is er biechtgelegenheid in de St. Gertrudiskerk te Vlassenbroek.
Dinsdag 16 april om 19.30 u. is er een gezamenlijke biechtviering in de dekenale O.L. Vrouwekerk te Dendermonde.
Op Stille Zaterdag 20 april is er gelegenheid tot persoonlijke biecht in de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk (Briel) van 16.30 tot 17.30 u.