Benoeming

E.H. Johan Mattheys, deken van het dekenaat Dendermonde en pastoor-moderator van de parochie in Dendermonde, wordt op 1 september ook benoemd tot pastoor van Grembergen Sint-Margriet, in opvolging van E.H. Paul Redant, parochiaal administrator,  die eervol ontslag bekomt en op rust gaat. Deze benoeming loopt over een periode van zes jaar.