BEDEVAART DAMIAAN

Op bedevaart naar Sint-Jozef en pater Damiaan te Leuven

Op maandag 4 maart 2019 gaat voor de parochies uit onze streek de jaarlijkse bedevaart door naar het Heiligdom van Sint-Jozef te Leuven.
Op bedevaart gaan is een beeld van onze levensweg. Wij mensen zijn 'mensen onderweg' met goede en kwade dagen, maar vooruitkijkend naar de toekomst, zoekend naar geluk. Daarbij hebben wij nood aan steun en bemoediging. Zo gaan wij op bedevaart naar Sint-Jozef en Pater Damiaan om hen te eren en om hen onze vreugden en zorgen toe te vertrouwen. Bij hen kunnen we die steun en bemoediging vinden op onze levensweg, een weg die niet altijd over rozen gaat ! De geloofshouding, de inzet en de zelfvergetenheid van Sint-Jozef en van onze heilige Pater Damiaan kunnen inspirerend werken en kunnen ons de goede richting wijzen in ons leven.

We nemen ook alle intenties van onze parochies en hun bewoners mee !

Op maandag 4 maart 2019 reizen we, zoals gewoonlijk, met de bus. Deze laadt ons op ongeveer om 07u aan de kerk te Appels, dan 07u 10' te Schoonaarde, 07u20' Oudegem, 07u30’Dekenale kerk Dendermonde en iets later op andere opstapplaatsen volgens de woonplaats van de deelnemers (Sint-Gillis, Grembergen, Moerzeke... ). In het Sint-Jozefheiligdom aan het Damiaanplein te Leuven, is er om 10 u een mooi verzorgde plechtige eucharistieviering en om 13 u 30 een aanbidding.

Er is ook gelegenheid om even te gaan bidden in de crypte aan het graf van de Heilige Damiaan. De terugreis gaat over Scherpenheuvel waar we zoals naar gewoonte nog een halt houden aan de basiliek en even nog iets kunnen gebruiken daar in de buurt. Op de terugreis hernemen we onze rijk repertorium aan Mariale liederen !
Elkeen brengt zijn eigen pic-nic mee, die je kan gebruiken in het Damiaancentrum. De prijs per persoon is € 20,00 voor de busreis. Het bedevaartboekje en de fooi voor de chauffeur zijn niet inbegrepen.
Er zijn nieuwe misboekjes ter beschikking in de kerk van het heiligdom. Men kan die gebruiken en terug leggen. Men kan ook altijd ter plaatse nog eentje aankopen als men dat wil. Die kunnen enkele jaren meegaan. Ze worden niet meer vooraf bezorgd. Voor de fooi van de chauffeur kunnen we op de bus een omhaling doen.

Wie graag meegaat, kan inschrijven door betaling van het reisgeld, bij de diaken thuis: Familie Moens-De Schutter, Langestraat 9, 9200-Schoonaarde, 052-42 25 96. ( wilfried.moens2@telenet.be )
of na de eucharistieviering ’s zondags in de sacristie te Schoonaarde, en dit zo vlug mogelijk maar uiterlijk liefst op 23.02.2019 !

Het reisgeld kan ook overgeschreven worden op de rekening BE08 920-8002336-13 met vermelding:
Bedevaart Leuven 4.3.2019, + uw naam en opstapplaats.