Bedankt pastoor Paul!

BEDANKT, PASTOOR PAUL!

Op 21 februari 2015 wordt pastoor Paul De Craene in de parochie Sint-Ursmarus aangesteld om een vijfde parochie voor te gaan, te besturen en te bezielen. Die taak heeft hij vijf jaar met glans vervuld!

Eens pastoor Paul de parochie beter kent, schiet hij in actie. Er komt een nieuw podium in de kerk waar de kinderen dankbaar gebruik van maken in talloze vieringen. Want het aantal vormelingen en eerste communicantjes stijgt met zijn komst. Vervolgens richt hij een fraai Parochiehuis op. Tot vreugde van de kerkraad, het parochieteam en allen die er binnenkomen. 

Pastoor Paul is een pastoraal sterke figuur. Als geen ander kan hij om met de jeugd. Met gezag boezemt hij zelfs de grootste belhamel ontzag in! De 7-jarigen, de 12-jarigen, de schoolkinderen en de scouts zien hem graag. En hij hen! Fier draagt hij de ‘pastoorssweater’ van de scouts. Hoe vaak trekt hij, gulle sponsor, naar de werf van de nieuwe scoutslokalen in ’t Broek! Een steun voor de betrokkenen.

Als voorganger kan pastoor Paul begeesteren.  De eerste communicantjes hangen aan zijn lippen als hij vertelt vanuit zijn ‘rode stoel’. De vormelingen betrekt hij in elke viering. Hij leert hen zingen en voorlezen. Met flair gaat hij voor in de schoolvieringen. Hij brengt graag mensen samen. Daarom is hij in zijn sas bij bijzondere vieringen die veel volk op de been brengen, met een gezellige receptie achteraf. De verzorgde uitvaarten bieden troost. Jonge mensen kunnen zich vinden in zijn aanpak van de huwelijksvieringen en de doopsels, telkens oog hebbend voor de symboliek die de Kerk rijk is. Pastoor Paul heeft de gave van het woord en kan een massa bespelen. Dat horen we vaak van Lourdesbedevaarders. In zijn homilieën neemt hij geen blad voor de mond als het gaat om kwetsbare mensen die voortdurend uit de boot vallen in onze maatschappij. De evolutie in de Kerk volgt hij aandachtig maar kritisch op.

Pastoor Paul strooit zijn vele talenten kwistig in het rond. Hij is onder andere sociaal bewogen, loyaal, geduldig, vredelievend en diep gelovig; een warme persoonlijkheid ook, met een zang- en schrijftalent. De verenigingen liggen hem nauw aan het hart. Een opkikker voor de besturen! Als de ziekte hem velt, is hij kwetsbaar en weerloos. Maar zijn sterke wil, de steun en de genegenheid van velen in zijn vijf parochies helpen hem er bovenop. Nog niet volledig hersteld neemt hij zijn taken terug op. Tot vreugde van zijn parochianen. Tot ergernis van zijn dokters. Pastoor Paul is graag onder de mensen en neemt deel aan de vele evenementen in Baasrode. Menig niet-kerkganger spreekt met groot respect over hem en dat zegt veel!

Met spijt in het hart laten we onze pastoor teruggaan naar zijn vier parochies van Sint-Gillis. Zo heeft het bisdom het beslist. Zijn taak wordt nu lichter en dat gunnen we hem, zij het met gemengde gevoelens. Gelukkig neemt hij de Eerste Communie en het Vormsel nog in handen! Daar staan we op. Logisch toch als je een jaar met hen op weg gaat.

Pastoor Paul,
Bedankt voor je manier van zijn!
Bedankt voor je manier van doen!
Bedankt voor zoveel!
Bedankt voor alles!!!
Tot ziens, op de Scheldedijk of op één van de evenementen in ons Scheldedorp waar je altijd welkom blijft!

De laatste ‘officiële’ eucharistieviering van pastoor Paul vindt plaats op zaterdag 27 juni om 18 uur. Een uitgebreide viering en afscheid volgen later, als de Nationale Veiligheidsraad de corona-maatregelen nog meer versoepelt. Pastoor Paul verdient meer dan een afscheid in beperkte kring. We houden iedereen op de hoogte!  

Parochiegemeenschap Sint-Ursmarus