11 november : Vier Vrede - Dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk

11 november, een dag om allen te gedenken die hun leven gaven voor onze vrijheid, een dag om allen te gedenken die stierven in oorlogsgeweld. Maar het is ook een dag van hoop, hoop op een wereld zonder oorlog, een dag om vrede te vieren!
Tijdens de dienst in de dekenale kerk werden we wakker geschud. Een moslima vertelde als eerste haar verhaal, een verhaal dat ze door de oorlog in haar land naar België is gevlucht. De bomvolle kerk luisterde aandachtig naar haar getuigenis, dankbaar dat ze hier vrede mocht vinden. De vluchtelingenproblematiek was verweven in de teksten van de andere sprekers. Voor dominee Smits is er pas echt vrede als er geen vluchtelilngen zijn. Deken Jo bracht de veelzeggende lezing van Paulus over de hoogste gave. de Liefde! En die gave moge van ons gastvrije mensen maken.

Naar aanleiding van deze 75ste verjaardag werd de vredesbeiaard, die in de toren van de kerk van Sint-GIllis-Binnen hangt, uitgebreid met een nieuwe klok.