1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Adventsactie Welzijnzorg

Op de startavond in Gent lanceerde de adventsactie Welzijnszorg haar campagne 2018. Deze mikt op een samenleving waarin het op lange termijn goed is om leven voor iedereen. Met een toekomst waarin ongelijkheid en armoede in ons land op een duurzame manier aangepakt worden. Want ook al worden de symptomen van de armoede bestreden, de armoede zelf die blijft bestaan.

....

Het volledige artikel verschijnt in Kerk & Leven op 28 november e.k.

Agnes De Mulder