“Op adem komen “, een oproep aan allen die Christus van nabijer willen volgen in onze nieuwe parochie

 “Op adem komen “, een oproep aan allen die Christus van nabijer willen volgen in onze nieuwe parochie.

Reeds een hele tijd rijpt in ons hart een initiatief in verband met onze nieuwe parochie. We brengen het nu naar buiten …

Omdat ons christen zijn essentieel uitgaat van onze verbondenheid met de Verrezen Heer Jezus Christus ( “ Los van mij kunt ge niets “ ) en ons inspirerend op de tekst van Lucas waar Jezus tot Martha zegt ; “ Martha, Martha wat maakt ge u toch druk over veel zaken, Maria heeft het beste deel gekozen “,  willen we ook aan het gezamenlijk stil gebed ( zitten aan de voeten van de Heer ) structureel een plek geven. De Spaanse karmeliet Johannes van het Kruis schrijft dat één biddende ziel van meer nut is voor de kerk dan honderd actievelingen.

Evangelisch vrucht dragen betekent dat we mensen in verbinding brengen met Jezus zodat ze gaan leven vanuit zijn Geest en niet vanuit hun drang tot zelfbehoud en eigenbelang. Zo wordt de kerk langzaam weer opgebouwd. Dat veronderstelt natuurlijk dat we zelf vanuit Christus durven leven en wat is dan wezenlijker dan dat we tijd maken voor Hem, zoals dat trouwens voor elke relatie van levensbelang is.

De Franse Elisabeth Catez ( 1880-1906 ) schrijft in een brief aan een vriendin : “Wat jammer dat zoveel zielen blijven staan bij een elementaire vorm van omgang met God. Er zijn er immers die in plaats van zich aan God over te geven en zich te laten helpen, God eerder hinderen door hun onbezonnen activiteit of verzet.”

Daarom nodigen wij u, tijdens de vastentijd, uit op een wekelijks samenkomen in de winterkapel van O.-L.-V. kerk van Dendermonde.

We starten op donderdag 5 maart om 19.30 u tot 20.15 u

 

Het verloop is als volgt:

Eerste deel van het breviergebed

Bijbellezing

Volstrekt stil gebed voor de H. Hostie  ( 20 minuten )

Afsluitend breviergebed

-Voorbeden
-Onze vader
-Slotgebed en zegen

Een lied