Sint-Elooiommegang 2022

Zondag 3 juli trok de Sint-Elooiommegang onder een stralende zomerzon terug door de straten van Grembergen. Thema van de viering was: 'Opnieuw tot rust komen aan onze kapel'. Het volledige verslag staat in nummer 32 van het Parochieblad, editie Grembergen. Het volledige fotoverslag kunnen jullie...

Lees meer

Fotoalbum Paaszaterdag Grembergen

Beloken Pasen, beloken, van het oud Nederlands beluiken, betekent afsluiten. We opende de paasweek op Stille Zaterdag tijdens de paaswake in de dekenale kerk. Daar werden alle paaskaarsen gewijd. Zaterdag 23 april werd het nieuwe Licht van Christus plechtig de Sint-Margaretakerk binnengedragen. Dit...

Lees meer

Fotoalbum Pasen 2022

HOOGFEEST VAN PASEN - 2022 Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dendermonde De voornaamste christelijke feestdag waarop de hele christelijke wereldgemeenschap de Verrijzenis van Jezus Christus herdenkt uit de dood. Het feest dat het Licht van de Paaskaars de duisternis verdrijft, dat het Goede sterker is dan het...

Lees meer

Fotoalbum Stille Zaterdag 2022

Op Stille Zaterdag begint de viering in het duister. Eerst worden de paaskaarsen van de verschillende parochiekerken aangestoken en worden ze in processie naar het altaar gedragen. Stille Zaterdag is eigenlijk de dag van de Paaswake waarbij de leerlingen in gedachte bij de overleden Jezus zijn...

Lees meer

Fotoalbum Goede Vrijdag 2022

Om 15u ging traditioneel de kruisweg door. Om 19u werd in de geest van Taizé een stille viering gehouden met teksten uit het evangelie, gebeden, persoonlijke overwegingen en de eenvoudige sobere en makkelijk mee te zingen gezangen van Taizé. Het werd een stille en ingetogen viering waarin we de...

Lees meer

Fotoalbum Witte Donderdag 2022

Op Witte Donderdag herdenkt de katholieke kerk de Voetwassing door Jezus van de 12 apostelen, het Laatste Avondmaal en de Instelling van de Eucharistie. Het is de eerste dag van het Triduum Sacrum dat in de Paaswake van Stille Zaterdag overgaat in het Paasfeest. Traditiegetrouw droeg deken Jo na de...

Lees meer

Fotoalbum: Paasviering

Op Paaszondag vieren we feestelijk de kern van ons geloof: Christus’ opstanding uit de dood. Tijdens de paasviering om 11 uur laten we het Licht van de verrezen Heer stralen over onze geloofsgemeenschap.

Lees meer

Fotoalbum: Paaswake

Op Stille Zaterdag waken we bij het graf van Christus. Zoals bij de joden vieren ook wij in de avonduren het komende feest. In de Paaswake om 20.00 uur vieren we in een feestelijk versierde dekenale kerk de opstanding van Christus. We ontsteken het nieuwe Licht, hét symbool van de verrezen Christus...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws