Sint Aldegondekerk Mespelare

 Deze kerk is een laatromaanse kerk die gebouwd is op de funderingen van een afgebrande Karolingische kerk. Zij wordt beschouwd als de best bewaarde Middeleeuwse kerk van Vlaanderen. Getuige daarvan zijn de recente archeologische vondsten. Zoals u kunt zien op de foto's zijn er in de kerk nog andere uitzonderlijke zaken te zien. Eén ervan is het votiefschilderij  als dank voor een genezing in 1654 door   Anthony Van Meldert uit Berchem ( Oudenaarde) aan de kerk geschonken.  De kerk van Mespelare is immers een bedevaartskerk voor kankerpatiënten. Daarom is de kerk ook elke dag open, winter en zomer. 

 

Sint Aldegondekerk Mespelare
kerk voor blikseminslag van 15 mei 1745
Binnenzicht
Aldegondealtaar
O.L.Vrouwaltaar
Merkwaardig opschrift op voormalige lijkdeur
17de eeuws antipendium met Christusmonogram
predikstoel 1737
bergrede op predikstoel
communiebank 1743 laatste avondmaal
communiebank 1743 Emmausgangers
communiebank 1743 nuttigen paaslam,hostiedragende kelk, offer van Melchisedech
Tot meerdere glorie Gods Anthony van Meldert greffier van Quaremont, Sulsycke en Ruien wonende tot Berchem is door het aenropen van de H. aldegondis terstont genesen vanden kancker in den neuse 16 augustus 1654
Bedevaartvaantje
doopvont 1733
Muurschildering van rond 1400 met afbeelding H. Aldegonde
16de eeuwse baksteenvloer thans niet meer zichtbaar
Tegel van rond 1300 met Vlaamse leeuw
Tegel van rond 1300 met Franse lelies en Duitse adelaar
Karolingisch aardewerk gevonden in de kerk
Romeins aardewerk gevonden in de kerk
beiaardklokken
Trommelautomaat beiaard uniek in zijn soort