Jaaroverzicht- Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

03/02/2019

Bij het begin van een nieuw kalenderjaar is het gebruikelijk even achterom te kijken.

Voor de St.- Gertrudiskerk Vlassenbroek was 2018 een heel bijzonder jaar.

Met behulp van enkele foto’s keren wij terug in de tijd.

 

7 januari   Driekoningenfeest of het feest van de openbaring

                Verkleed als waardige koningen, bracht de jeugd, begeleid door talrijke lichtjes, de   

                beelden van de drie koningen naar de kerststal.

14 januari  Nieuwjaarsreceptie

                  Na de eucharistieviering werden alle aanwezigen uitgenodigd in de parochiezaal.

                  Daar werden ze vergast door heel wat vrijwilligers op drank en heerlijke koude en 

                 warme hapjes.

4 februari  Maria Lichtmis

                 Speciale gasten in de eucharistieviering waren de nieuw-gedoopten en de kleuters 

                  van de Vlassenbroekse kleuterschool, allen uiteraard met hun ouders. 

 

                  Na 10 jaar trouwe dienst nam Raf De Bock afscheid als misdienaar.

 

 

                  Na de viering werd iedereen getrakteerd op lekkere pannenkoeken met koffie of 

                 chocomelk in de parochiezaal.

       

                  Na enkele jaren van trouwe dienst genoten de koorleden van een verfijnd etentje.

                 Alena, de koorleidster, bedankte iedereen voor de inzet, zowel voor het opluisteren

                  van de eucharistievieringen, als voor de vele repetities.

25 februari Naamopgave

                   Tijdens de eucharistieviering deden zeven kandidaatvormelingen officieel hun 

                  aanvraag om gevormd te worden.

29 maart     Witte Donderdag

                   Wij verwelkomden tijdens de viering onze nieuwe organiste Aurelia Cornelis.

1 april         Hoogfeest van Pasen

                   In een overvolle kerk mochten we Pasen vieren. Na de sfeervolle viering werden     

                   de aanwezige kinderen vergast op een heuse paaseierenworp.

                   De misdienaars ontvingen nog een extraatje in de pastorie.

22 april       Heilig Vormsel

                  Kanunnik Peereboom diende aan de zeven meisjes en jongens het H.Vormsel toe.

5 mei          Lenteconcert

                  Sopraan Iris Hendrickx en tenor Gilles Van der Linden waren te gast. Het beroem-

                   de echtpaar uit het Leuvense bracht een zeer gevarieerd en ambitieus programma.

                   Aan de piano werden ze begeleid door pianist-organist Peter Jeurissen.

3 juni          GODISNOWHERE

                   Het thema van de homilie valt op twee manieren te lezen. God is nowhere of God

                   is now here! 

24 juni        Eucharistieviering op de scheldedijk

                   De dijkmis is steeds een hoogtepunt in Vlassenbroek. Er werd traditiegetrouw ook 

                  aan  het beeld van Maria aan de scheldeoever gezongen.

              

                  We namen afscheid van Nils Hellemans, als vaste organist. Nils is verhuisd naar 

                  de kempen, maar zal goed contact met Vlassenbroek blijven houden. Hij zal er 

                 verder bouwen aan werk en aan zijn muzikale carriere.

 

                  Het eetfestijn in de parochiezaal werd een smakelijke en aangename afsluiter.

8 juli          Onze pastoor, E.H. Roger Van den Berge,werd op 6 juli 1968 priester gewijd.

                  Op 16 oktober 1983 werd hij tot pastoor in Vlassenbroek benoemd.

                  In feite was 2018 een dubbeljubileumjaar, 50 jaar priester en 35 jaar pastoor van

                  Vlassenbroek. Reden tot feesten! Er werd besloten beide jubilea samen te vieren 

                  op 21 oktober 2018.

                  Toch wisten wij onze pastoor aangenaam te verrassen met een sobere versiering 

                  van altaar en pastorie. Zo ook na de eucharistieviering met een onaangekondigd

                 dankwoord, felicitaties en geschenken. Ontelbare gelukwensen en blijken van

                 dankbaarheid vielen onze pastoor ten deel.

18 juli        Chiro-ommekaarstart de kampweek in een door hen opgeluisterde eucharistie-

                 viering.

21 oktober  Dubbeljubileumviering

                  Alle parochianen, kerkgangers van Vlassenbroek, geestelijken en het burgerlijk 

                  bestuur, familie en vrienden werden uitgenodigd.

                   De dag begon met een plechtige eucharistieviering om 10 uur. Naast de jubilaris-

                  celebrant, concelebreerden E.H. Staf Annaert, em. pastoor, E.H. Johan Poppe, le-

                  raar, E.H. Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier en de heer Etienne Van

                   den Berge, diaken. Uiteraard was de kerk te klein voor de grote opkomst, maar 

                  alle aanwezigen vonden een zitje, was het niet in de kerk, dan was het buiten en

                  gelukkig viel het weer best mee.

                   Aan het orgel verschenen beurtelings: Sofie Bauwens, Aurelia Cornelis, Nils 

                  Hellemans en David Van Ransbeeck. Sofie en Aurelia bezorgden met hun zang

                   kippenvelmomenten en David deed dat ook met de snaren van zijn viool.

                   Het koor en de aanwezigen hebben eveneens hun beste stemgeluiden naar boven

                  gebracht. De plechtigheid werd afgerond met enkele speechen, een dankwoord 

                   van de pastoor die uit handen van de kunstenaar, Jan Peleman, de skyline van 

                  Vlassenbroek, in ontvangst mocht nemen.

                   De meer dan tweehonderd aanwezigen werden nadien ontvangen in de pastorie.

                  Waar ook in een grote tent in de tuin en in de parochiezaal een gezellige receptie

                  plaats vond. Onze burgemeester, de heer Piet Buysse, nam er het woord, rond 

                  12.30 u volgde een broodjesmaaltijd en de dag werd afgesloten met een groots 

                  dessertbuffet. De bediening gebeurde door goede vrienden van onze pastoor, die

                  vonden dat het feest moest zijn voor alle sympathisanten van Vlassenbroek.

17 november  Herfstconcert

                   Charlotte Wajnberg, finaliste en laureate van de Canvas-Klara publieksprijs van

                    de Koningin Elisabethwedstrijd 2018 trad samen met haar echtgenoot Aaron

                   Wajnberg op in onze kerk. Beide artiesten, Charlotte als sopraan en Aaron als

                   pianist, zijn bekend in binnen- en buitenland. Het Antwerps echtpaar wist ook 

                   vele harten in Vlassenbroek te veroveren.

25 november  Feest van Christus-Koning

                     In de eucharistieviering van 10 uur zetten de Chiroleden hun beste beentje voor.

9 december  De Sint trakteerde de misdienaars in de pastorie.

25 december Kerstmis

                    Traditiegetrouw brachten de jonge mensen het Kindje naar de kribbe.

                    Het Licht straalt en prachtige muziek zorgt voor sfeer.

                    De talrijke aanwezigen ontvingen uit handen van de misdienaars een kerstbal 

                     met volgende boodschap: “ De stilte van Kerst maakt ons oprecht dankbaar voor

                     het voorbije jaar. Het onbekende van Nieuwjaar geeft hoop met God in ons mid-

                     den. Zalig Kerstfeest!

 

Mooie en vrolijke momenten, zoals één huwelijk, zeven doopsels, het H.Vormsel van zeven jonge mensen, wisselden elkaar af met droeve momenten. Wij namen in 2018 afscheid

van verschillende trouwe kerkgangers: mevrouw Elza Van Haesendonck ( verblijvende in Moerzeke), de heer Roger De Troetsel (Baasrode), mevrouw Julia Van Praet ( Buggenhout). Zo ook namen wij afscheid van de heer Willy Maes, onze vaste organist,

( wonende in Appels) , het nieuwe Onze Vader en andere liederen zullen een blijvende herinnering zijn aan deze getalenteerde, fijne mens. Eveneens namen we afscheid van de heer Auguste Van den Berge, vader van onze E.H.Pastoor. (Erpe)

Telkens waren er grote Vlassenbroekse delagaties aanwezig op de verschillende locaties van uitvaartplechtigheid. “Engelen geleiden hen ten Paradijze!”