Hoogfeest van pasen - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

27/04/2019

Na de eucharistieviering was er op paaszondag een paaseierenworp voor alle aanwezige kinderen. De misdienaars werden uitgenodigd in de pastorie.