Hoogfeest van PASEN

21/04/2019

HOOGFEEST VAN PASEN

Belangrijkste feestdag doorheen het kerkelijk jaar. Op deze dag herdenkt de christelijke gemeenschap de Verrijzenis van Christus. Het verhaal van de vrouwen bij het lege graf. De boodschap van de overwinning van het Leven op de dood.