Welkom bij parochie in Dendermonde.

Recent nieuws

Egidiusdag vormselcatechese Sint-Gillis- Dendermonde

De eerste Egidiusdag met alle toekomstige vormelingen vond plaats op woensdag 23 november. Er waren drie groepen: Pastoor Paul vertelde over de advent, Lorenz leerde een aantal liedjes aan, en Marijke maakte met de vormelingen kerststukjes. Om het half uur was er een wissel van groepje. De namiddag...

Lees meer

Viering Christus-Koning Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Dendermonde

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vierden we het feest van Christus-Koning, ook het feest van de jeugd, die dan ook met velen aanwezig was. Ook heel wat vormelingen hadden het uniform van een jeugdbeweging of sportclub aangetrokken. Kreaboem trommelde de viering in. Wat een vreugde al die...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - De advent in zicht

Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar: de advent. Vier zondagen waarbij wij stap voor stap, op weg gaan naar Kerstmis: het feest van Gods komen onder de mensen. Zijn Licht verdrijft onze duisternis. De God waarin wij geloven is geen verre, machtige en afstandelijke God, maar een wonder van...

Lees meer

Terugblik Gedachtenisviering (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Op zaterdag 5 november werden alle overledenen van onze parochie herdacht en in het bijzonder zij die ons het laatste jaar ontvallen zijn. Vele mensen waren op de uitnodiging ingegaan. Het bloemstuk op het altaar, de versierde paaskaars, de chrysanten aan de ambo en aan het hoekje met de...

Lees meer

Naamopgave (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Het jaarprogramma van de vormselcatechese bestaat uit een aantal bijeenkomsten en vieringen. Er zijn in Baasrode 26 vormelingen ingeschreven. Op 22 oktober kwamen ze voor de 1ste catechesebijeenkomst samen rond Paulus. In de aansluitende eucharistieviering had de naamopgave plaats. Als de kandidaat...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws